DOLLARFR

Ondalık sayı olarak ifade edilen dolar fiyatını, tamsayı kısmı ve kesir kısmı ile ifade edilen 1,02 gibi bir dolar fiyatına dönüştürür. Kesirli dolar sayıları bazen menkul kıymet fiyatları için kullanılır.

Söz dizimi

DOLLARFR(<decimal_dollar>, <fraction>)

Parametreler

Süre Tanım
ondalık_dolar Ondalık sayı.
kesir Kesrin paydasında kullanılacak tamsayı.

Dönüş Değeri

Tamsayı kısmı ve kesir kısmı olarak ifade edilen ondalık_dolar kesirsel değeri.

Açıklamalar

  • kesir, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu koşullarda hata döndürülür:

    • Kesir < 1.
  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
  DOLLARFR(1.125, 16)
}

Özgün ondalık fiyat olan 1,125’in karşılık gelen kesir fiyatı olan, 1 ve 2/16 şeklinde okunan 1,02 sayısını döndürür. Kesir değeri 16 olduğundan, fiyatın bir ABD dolarının 1/16 oranında kesinliği vardır.