EFFECT

Nominal yıllık faiz oranı ve yıl başına bileşik dönemlerin sayısı dikkate alındığında efektif yıllık faiz oranını döndürür.

Söz dizimi

EFFECT(<nominal_rate>, <npery>)

Parametreler

Süre Tanım
nominal_oran Nominal faiz oranı.
yıllık_dönem_sayısı Yıllık birleşik dönemlerin sayısı.

Dönüş Değeri

Efektif yıllık faiz oranı.

Açıklamalar

 • EFFECT aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

  $$\text{EFFECT} = \bigg( 1 + \frac{\text{nominal_rate}}{\text{npery}} \bigg)^{\text{npery}} - 1$$

 • yıllık_dönem_sayısı, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • nominal_oran ≤ 0.
  • npery < 1.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
%5,25 Nominal faiz oranı
4 Yıllık birleşik dönemlerin sayısı

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 EFFECT(0.0525, 4)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak efektif faiz oranını döndürür.

[Value]
0,0535426673707584