ENDOFYEAR

Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki yılın son tarihini döndürür.

Söz dizimi

ENDOFYEAR(<dates> [,<year_end_date>]) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarihleri içeren sütun.
year_end_date (isteğe bağlı) Yılın bitiş tarihini tanımlayan tarih içeren değişmez dize. Varsayılan değeri 31 Aralık şeklindedir.

Döndürülen değer

Tarih değeri içeren tek bir sütun ve tek bir satıra sahip olan tablo.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • year_end_date parametresi, çalışma kitabının oluşturulduğu istemcinin yerel ayarı ile aynı yerel ayarda değişmez bir tarih dizesidir. Tarihin yıl kısmı yoksayılır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, geçerli bağlam için 30 Haziran'da sona eren mali yılın bitişini döndüren bir ölçü oluşturur.

= ENDOFYEAR(DateTime[DateKey],"06/30/2004") 

Ayrıca bkz.

Tarih ve saat işlevleri
Akıllı zaman gösterimi işlevleri
ENDOFMONTH işlevi
ENDOFQUARTER işlevi