EXACT

İki metin dizesini karşılaştırır ve tamamen aynı olmaları durumunda TRUE, aksi takdirde FALSE döndürür. EXACT, büyük/küçük harfe duyarlıdır ancak biçimlendirme farklarını yoksayar. Bir belgeye girilen metinleri sınamak için EXACT işlevini kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

EXACT(<text1>,<text2>)  

Parametreler

Süre Tanım
metin1 Metin içeren ilk metin dizesi veya sütunu.
metin2 Metin içeren ikinci metin dizesi veya sütunu.

Döndürülen değer

True veya false. (Boole)

Örnek

Aşağıdaki formül, geçerli satırdaki Sütun1 ve Sütun2 değerlerini denetleyip aynı olmaları halinde TRUE, farklı olmaları halinde ise FALSe döndürür.

= EXACT([Column1],[Column2])  

Ayrıca bkz.

Metin işlevleri