FACT

Bir sayının faktöriyelini döndürür ve 1 * 2 * 3 *... * serisine eşittir, belirtilen sayı içinde sona eriyor.

Sözdizimi

FACT(<number>)  

Parametreler

Süre Tanım
number Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz negatif olmayan sayı.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

  • Sayı bir tamsayı değilse, kesilir ve bir hata döndürülür. Sonuç çok büyükse bir hata döndürülür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki formül, [Values] sütunundaki tamsayı dizisinin faktöriyelini döndürür.

= FACT([Values])  

Aşağıdaki tabloda beklenen sonuçlar gösterilmektedir:

Değerler Sonuçlar
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
170 7,257415615308E+306

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
TRUNC işlevi