FIRSTNONBLANKVALUE

Sütundaki sıralanmış değerlerle filtrelenmiş bir ifadeyi değerlendirir ve ifadenin boş olmayan ilk değerini döndürür.

Sözdizimi

FIRSTNONBLANKVALUE(<column>, <expression>)

Parametreler

Süre Tanım
sütun Tek sütunlu tablo döndüren bir sütun veya ifade.
ifade sütunlarının her değeri için değerlendirilen <> ifade.

Döndürülen değer

sütunlarının sıralanmış < değerlerine > karşılık gelen ifadenin boş olmayan ilk <> değeri.

Açıklamalar

 • Sütun bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Herhangi bir sütuna başvuru.
  • Tek bir sütuna sahip tablo.
 • Bu işlev, ifadesinin değerlendirilmesi için sütunun filtre bağlamına eklenmesinde FIRSTNONBLANK <> işlevinden <> farklıdır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi

EVALUATE 
SUMMARIZECOLUMNS(
 DimProduct[Class],
 "FNBV",
 FIRSTNONBLANKVALUE(
  DimDate[Date],
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount])
  )
)

Şunu döndürür:

DimProduct[Class] [FNBV]
L 699,0982
H 13778,24
M 1000,4375
533,83