ISLOGICAL

Değerin mantıksal bir değer (TRUE veya FALSE) olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Söz dizimi

ISLOGICAL(<value>)  

Parametreler

Süre Tanım
değer Sınamak istediğiniz değer.

Döndürülen değer

Mantıksal değerler için TRUE, TRUE veya FALSE dışındaki değerler için FALSE.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

ISLOGICAL işlevinin davranışı aşağıdaki üç örnekte gösterilmiştir.

//RETURNS: Is Boolean type or Logical  
= IF(ISLOGICAL(true), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  
  
//RETURNS: Is Boolean type or Logical  
= IF(ISLOGICAL(false), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  
  
//RETURNS: Is different type  
= IF(ISLOGICAL(25), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  

Ayrıca bkz.

Bilgi işlevleri