ISNUMBER

Değerin bir sayı olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISNUMBER(<value>)  

Parametreler

Süre Tanım
değer Sınamak istediğiniz değer.

Döndürülen değer

Değer sayısal ise TRUE, değilse FALSE.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

ISNUMBER işlevinin davranışı aşağıdaki üç örnekte gösterilmiştir.

//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(0), "Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(3.1E-1),"Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is Not number  
= IF(ISNUMBER("123"), "Is number", "Is Not number")  

Ayrıca bkz.

Bilgi işlevleri