ISPMT

Çift ana para ödemeleriyle birlikte bir kredinin (veya bir yatırımın) belirtilen dönemine ait faiz ödemesini (veya getirisini) hesaplar.

Söz dizimi

ISPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>)

Parametreler

Süre Tanım
oran Yatırımın faiz oranı.
/ Faizini bulmak istediğiniz dönem. 0 ila nper-1 (dahil) arasında olmalıdır.
nper Yatırımın ödeme dönemlerinin toplam sayısı.
pv Yatırımın mevcut değeri. Kredi için pv, kredi miktarını ifade eder.

Dönüş Değeri

Belirtilen dönem için ödenen (veya alınan) faiz.

Açıklamalar

 • Oranı ve nper’i belirtmek için kullandığınız birimler konusunda tutarlı olduğunuzdan emin olun. Aylık ödemeleri, yıllık yüzde 12 faizle ve dört yıllık krediyle yapıyorsanız oran için 0,12/12, nper için 4*12 formüllerini kullanın. Yıllık ödemeleri aynı krediyle yapıyorsanız oran için 0,12, nper için 4 kullanın.

 • Tüm bağımsız değişkenler için, (mevduat tasarrufları veya diğer para çekme işlemleri gibi) ödediğiniz nakit negatif sayılarla gösterilir; (kar payı çekleri ve diğer para çekme işlemleri gibi) aldığınız nakit pozitif sayılarla gösterilir.

 • ISPMT her dönemi bir yerine sıfırdan başlayarak sayar.

 • Çoğu kredide, çift dönemsel ödemelerle yeniden ödeme zamanlaması kullanılır. IPMT işlevi, bu tür bir kredinin verilen dönemine ait faiz ödemesini döndürür.

 • Bazı kredilerde, çift ana para ödemeleriyle yeniden ödeme zamanlaması kullanılır. ISPMT işlevi, bu tür bir kredinin verilen dönemine ait faiz ödemesini döndürür.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • nper = 0.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
\4.000 ABD doları Mevcut değer
4 Dönemlerin sayısı
%10 Fiyat

ISPMT’nin kullanılma zamanını göstermek için aşağıdaki itfa tablosunda, yukarıda belirtilen koşullarla birlikte çift ana para yeniden ödeme zamanlaması kullanılır. Her döneme ait faiz ödemesi, önceki dönemin ödenmemiş bakiyesiyle oranın çarpımına eşittir. Her dönemin ödemesi, çift ana para ile dönem faizinin toplamına eşittir.

Dönem Ana Para Ödemesi Faiz Ödemesi Toplam Ödeme Bakiye
4\.000,00
1 1\.000,00 400,00 1\.400,00 3\.000,00
2 1\.000,00 300,00 1\.300,00 2\.000,00
3 1\.000,00 200,00 1\.200,00 1\.000,00
4 1\.000,00 100,00 1\.100,00 0.00

Aşağıdaki DAX işlevi:

DEFINE
VAR NumPaymentPeriods = 4
VAR PaymentPeriods = GENERATESERIES(0, NumPaymentPeriods-1)
EVALUATE
ADDCOLUMNS (
 PaymentPeriods,
 "Interest Payment",
 ISPMT(0.1, [Value], NumPaymentPeriods, 4000)
)

Yukarıda belirtilen koşulları ve çift ana para yeniden ödeme zamanlamasını kullanarak, her dönem boyunca ödenen faizi döndürür. Değerler, faizin alındığını değil ödendiğini belirtmek üzere negatif olur.

[Value] [Interest Payment]
0 -400
1 -300
2 -200
3 -100