ISTEXT

Değerin metin olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISTEXT(<value>) 

Parametreler

Süre Tanım
değer Denetlemek istediğiniz değer.

Döndürülen değer

Değer metin ise TRUE, değilse FALSE.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örneklerde, ISTEXT işlevinin davranışı gösterilmektedir.

//RETURNS: Is Text 
= IF(ISTEXT("text"), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Text 
= IF(ISTEXT(""), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISTEXT(1), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISTEXT(BLANK()), "Is Text", "Is Non-Text") 

Ayrıca bkz.

Bilgi işlevleri