LASTDATE

Belirtilen tarih sütunu için geçerli bağlamdaki son tarihi döndürür.

Sözdizimi

LASTDATE(<dates>) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarihleri içeren sütun.

Döndürülen değer

Tarih değeri içeren tek bir sütun ve tek bir satıra sahip olan tablo.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • Geçerli bağlam tek bir tarihse, FIRSTDATE ve LASTDATE işlevleri ile döndürülen tarih eşit olur.

 • Döndürülen değer, teknik açıdan tek bir sütun ve tek bir değer içeren bir tablodur. Bu nedenle bu işlev, bağımsız değişken olarak tablo gerektiren tüm işlevlerde bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Ayrıca döndürülen değer de tarih değerine ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, geçerli bağlamda İnternet satış kanalında son satışın yapıldığı tarihi alan bir ölçü oluşturur.

= LASTDATE('InternetSales_USD'[SaleDateKey]) 

Ayrıca bkz.

Tarih ve saat işlevleri
Akıllı zaman gösterimi işlevleri
FIRSTDATE işlevi
LASTNONBLANK işlevi