LASTNONBLANK

İfadenin boş olmaması kaydıyla geçerli bağlama göre filtrelenmiş olan sütun içindeki son değeri döndürür.

Sözdizimi

LASTNONBLANK(<column>,<expression>) 

Parametreler

Süre Tanım
sütun Sütun ifadesi.
ifade Her bir sütun değeri için boş ifade değerlendirmesi yapılan ifade.

Döndürülen değer

Hesaplanan son değeri içeren tek bir sütun ve tek bir satıra sahip olan tablo.

Açıklamalar

 • Sütun bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Herhangi bir sütuna başvuru.
  • Tek bir sütuna sahip tablo.
  • Tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • Bu işlev genellikle ifadenin boş olmadığı durumlarda bir sütunun son değerini döndürmek için kullanılır. Örneğin bir ürün satış sütununun son değerini alabilirsiniz.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Ayrıca bkz.

FIRSTNONBLANK işlevi
İstatistiksel işlevler