LCM

Tamsayıların en küçük ortak çarpanını döndürür. En küçük ortak çarpan; sayı1, sayı2 gibi tüm tamsayı bağımsız değişkenlerinin çarpanı olan pozitif tamsayıdır. LCM ile farklı paydalara sahip kesirler ekleyebilirsiniz.

Söz dizimi

LCM(number1, [number2], ...)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı1, sayı2,... Sayı1 gereklidir, sonraki sayılar isteğe bağlıdır. En küçük ortak çarpanı bulmak istediğiniz 1 ile 255 arasında değer. Değerler tamsayı değilse kesilir.

Döndürülen değer

Tamsayıların en küçük ortak çarpanını döndürür.

Açıklamalar

  • Bağımsız değişkenlerden biri, sayısal olmayan bir değerse LCM, #VALUE! hata değerini döndürür.

  • Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse LCM, #NUM! hata değerini döndürür.

  • LCM(a,b) >=2^53 ise LCM, #NUM! hata değerini döndürür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= LCM(5, 2) 5 ve 2'nin en küçük ortak çarpanı. 10
= LCM(24, 36) 24 ve 36'nın en küçük ortak çarpanı. 72