LEN

Metin dizesindeki karakterlerin sayısını döndürür.

Sözdizimi

LEN(<text>)  

Parametreler

Süre Tanım
metin Uzunluğunu bulmak istediğiniz metin veya metin içeren bir sütun. Boşluklar karakter olarak sayılır.

Döndürülen değer

Metin dizesindeki karakter sayısını belirten bir tamsayı.

Açıklamalar

  • Microsoft Excel'de tek bayt ve çift bayt karakter dilleriyle çalışmak için farklı işlevler vardır ancak DAX'ta Unicode kullanıldığından tüm karakterler aynı uzunlukta depolanır.

  • LEN, varsayılan dil ayarı ne olduğuna bakılmaksızın her karakteri 1 olarak sayar.

  • LEN işlevini tarih veya Boole değeri gibi metin olmayan değerler içeren bir sütunda kullanırsanız işlev geçerli sütun biçimini kullanarak değeri örtük bir şekilde metne dönüştürür.

Örnek

Aşağıdaki formül, [AddressLine1] ve [AddressLine2] sütunlarındaki adreslerin uzunluğunu toplar.

= LEN([AddressLine1])+LEN([AddressLin2])