MAXX

İfadeyi tablodaki her satır için değerlendirir ve en büyük değeri döndürür.

Sözdizimi

MAXX(<table>,<expression>) 

Parametreler

Süre Tanım
tablo İfadenin değerlendirileceği satırları içeren tablo.
ifade Tablonun her satırı için değerlendirilecek olan ifade.

Döndürülen değer

En büyük değer.

Açıklamalar

 • MAXX işlevine geçirilen tablo bağımsız değişkeni, tablo adı veya tablo sonucu veren bir ifade olabilir. İkinci bağımsız değişken, tablonun her satırı için değerlendirilecek olan ifadeyi belirtir.

 • Değerlendirilecek değerler arasında yalnızca aşağıdakiler sayılır:

  • Sayılar
  • Metinler
  • Tarihler
 • Boş değerler atlanır. TRUE/FALSE değerleri desteklenmez.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek 1

Aşağıdaki formülde ikinci bağımsız değişken olarak kullanılan ifade, InternetSales tablosundaki her bir sipariş için toplam vergi ve gönderim ücretlerini hesaplar. Beklenen sonuç 375,7184 değeridir.

= MAXX(InternetSales, InternetSales[TaxAmt]+ InternetSales[Freight]) 

Örnek 2

Aşağıdaki formül, ilk olarak bir FILTER ifadesi kullanarak InternetSales tablosunu filtreleyip belirli bir satış bölgesine ait siparişlerin bulunduğu alt kümeyi döndürür ve bu bölge [SalesTerritory] = 5 ile tanımlanır. Daha sonra MAXX işlevi ikinci bağımsız değişken olarak kullanılan ifadeyi filtrelenmiş olan tablonun her bir satırı için değerlendirir ve yalnızca bu siparişler için en yüksek vergi ve gönderim tutarını döndürür. Beklenen sonuç 250,3724 değeridir.

= MAXX(FILTER(InternetSales,[SalesTerritoryCode]="5"), InternetSales[TaxAmt]+ InternetSales[Freight]) 

Ayrıca bkz.

MAX işlevi
MAXA işlevi
İstatistiksel işlevler