MEDIAN

Sütundaki sayıların ortanca değerini döndürür.

Bir tablodaki her satır için değerlendirilen bir ifadenin ortanca değerini döndürmek için MEDIANX işlevini kullanın.

Sözdizimi

MEDIAN(<column>)  

Parametreler

Süre Tanım
sütun Ortanca değerin hesaplanacağı sayıları içeren sütun.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

  • Yalnızca sütundaki sayılar sayılır. Boşluklar, mantıksal değerler ve metin yok sayılır.

  • MEDIAN( Tablo[Sütun] ) formülü MEDIANX( Tablo, Tablo[Sütun] ) formülü ile eşdeğerdir.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki formül, Customers adlı bir tablonun Age sütununun ortanca değerini hesaplar:

= MEDIAN( Customers[Age] )  

Ayrıca bkz.

MEDIANX işlevi