NATURALLEFTOUTERJOIN

Bir tablo ile başka bir tablo arasında iç birleşim gerçekleştirir. Tablolar, ortak sütunlar (ada göre) kullanılarak birleştirilir. İki tabloda ortak sütun adı yoksa hata döndürülür.

Sözdizimi

NATURALLEFTOUTERJOIN(<leftJoinTable>, <rightJoinTable>)  

Parametreler

Süre Tanım
leftJoinTable Birleşimin sol tarafındaki tabloyu tanımlayan tablo ifadesi.
rightJoinTable Birleşimin sağ tarafındaki tabloyu tanımlayan tablo ifadesi.

Döndürülen değer

Yalnızca leftJoinTable tablosunda da mevcut olan ortak sütun değerlerine ait rightJoinTable satırlarını içeren tablo. Döndürülen tablo, soldaki tabloda yer alan ortak sütunlara ve iki tablodaki diğer sütunlara sahip olur.

Açıklamalar

  • Sonuçlar için sıralama düzeni garantisi yoktur.

  • İki tablodaki birleştirilen sütunların aynı veri türüne ait olması gerekir.

  • Yalnızca aynı kaynak tablodaki (kökeni aynı olan) sütunlar birleştirilir. Örneğin Products[ProductID], WebSales[ProductdID], StoreSales[ProductdID], [ProductID] altında birleştirilirken WebSales ile StoreSales arasındaki çok-bir ilişkileri ve ProductID sütununa göre Products tablosu dikkate alınır.

  • Birleştirme sırasında katı karşılaştırma semantik yaklaşımları kullanılır. Tür zorlaması yoktur. Örneğin 1 ile 1,0 eşit değildir.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.