NEXTYEAR

Geçerli bağlamda tarihler sütunundaki ilk tarihi temel alarak sonraki yılda yer alan tüm tarihleri içeren bir sütuna sahip olan tabloyu döndürür.

Söz dizimi

NEXTYEAR(<dates>[,<year_end_date>]) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarih içeren bir sütun.
year_end_date (isteğe bağlı) Yılın bitiş tarihini tanımlayan tarih içeren değişmez dize. Varsayılan değeri 31 Aralık şeklindedir.

Döndürülen değer

Tarih değerlerinden oluşan tek bir sütun içeren tablo.

Açıklamalar

 • Bu işlev, bir sonraki yıldan giriş sütunundaki ilk tarihe kadar olan tüm tarihleri döndürür. Örneğin tarihler sütunundaki ilk tarihin 2007 yılına ait olması durumunda bu işlev 2008 yılındaki tüm tarihleri döndürür.

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • year_end_date parametresi, çalışma kitabının oluşturulduğu istemcinin yerel ayarı ile aynı yerel ayarda değişmez bir tarih dizesidir. Tarihin yıl kısmı yoksayılır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, İnternet satışları için "Sonraki yılın satışları" hesabı yapan bir ölçü oluşturur.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), NEXTYEAR('DateTime'[DateKey])) 

Ayrıca bkz.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri
Tarih ve saat işlevleri
NEXTDAY işlevi
NEXTQUARTER işlevi
NEXTMONTH işlevi