ODDFPRICE

Tek bir (kısa veya uzun) ilk döneme sahip bir tahvilin \ $100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

Sözdizimi

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
kapatma Menkul kıymetin kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, menkul kıymetin alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
vade Menkul kıymetin vade tarihi. Vade tarihi, menkul kıymetin süresinin dolduğu tarihtir.
veriliş Menkul kıymetin çıkış tarihi.
ilk_kupon Menkul kıymetin ilk kupon tarihi.
oran Menkul kıymetin faiz oranı.
yld Menkul kıymetin yıllık getirisi.
geri ödeme Tahvilin, \ $100 yüz değeri başına kullanım değeri.
frequency Yıllık kupon ödemesi sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı yıllık için sıklık = 2; üç aylık için sıklık = 4.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

/$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • Kapatma tarihi, satın alan kişinin bono gibi bir kupon aldığı tarihtir. Vade tarihi, bononun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008’de 30 yıllık bir bononun verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alındığını varsayalım. Verilme tarihi 1 Ocak 2008, kapatma tarihi 1 Temmuz 2008 olurdu. Vade tarihi ise, verilme tarihi olan 1 Ocak 2008’den 30 yıl sonraki tarih olan 1 Ocak 2038 olurdu.

 • ODDFPRICE aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

  Tek kısa ilk kupon:

  $ $ \Text{tekyprice} = \bigg [\frac{\Text{smption}}{(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(N-1 + \Frac{\Text{DSC}}{\Text{e}})}} \bigg] + \bigg [\frac{100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{Frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg [\sum ^ {N} _ {k = 2} \frac{100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{Frequency}}}{(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(k-1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}} )}} \bigg]-\Big [100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{Frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $ $

  burada:

  • $\text{A}$ = Kupon döneminin başından kapanış tarihine kadar olan gün sayısı (tahakkuk edilen gün sayısı).
  • $\text{DSC}$ = Kapatmadan sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{DFC}$ = tek ilk kuponun başlangıcından ilk kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = kapanış tarihi ve geri ödeme tarihi arasındaki ödenebilir kupon sayısı. (Kesir içeriyorsa bu sayı sonraki tamsayıya tamamlanır.)

  Tek uzun ilk kupon:

  $ $ \Text{tekyprice} = \bigg [\frac{\Text{smption}}{(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg [\frac{100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{Frequency}} \times \ Big [\sum ^ {\Text{NC}}_{ı = 1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]} {(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg [\sum ^ {\text{N}}_{k = 1} \frac{100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{ sıklık}} {(1 + \frac{\Text{YLD}}{\Text{Frequency}}) ^ {(k-\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg]-\Big [100 \times \frac{\Text{Rate}}{\Text{Frequency}} \times \ Sum ^ {\Text{NC}}_{ı = 1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] $ $

  burada:

  • $ \text{A}_{i} $ = $i ^ {TH} $ veya en başından itibaren tek bir dönem içinde yer alan son kupon dönemi için gün sayısı.
  • $ \text{DC}_{i} $ = Tarih/gün sayısı (veya verme tarihi) ilk dörde kupon ($i = $1) veya gün sayısı ($i = $2,..., $i = \text{NC} $).
  • $\text{DSC}$ = kapanıştan sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = ilk gerçek kupon tarihi ve geri ödeme tarihi arasındaki ödenebilir kupon sayısı. (Kesir içeriyorsa bu sayı sonraki tamsayıya tamamlanır.)
  • $\text{NC}$ = Tek döneme sığan yarı kupon dönemlerin sayısı. (Kesir içeriyorsa bu sayı sonraki tamsayıya tamamlanır.)
  • $ \text{NL}_{i} $ = tam $i ^ {TH} $, ya da son, tek bir dönem içinde dörde kupon döneminin gün cinsinden normal uzunluğu.
  • $ \text{N}_{q} $ = kapanış tarihi ve ilk kupon arasındaki tam kupon benzeri dönemlerin sayısı.
 • kapatma, vade, verilme ve ilk_kupon tamsayılara yuvarlanır.

 • taban ve sıklık, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • kapatma, vade, verilme veya ilk_kupon geçerli bir tarih değil.
  • Vade > first_coupon > kapatma > sorunu karşılanmadı.
  • <0 oranı.
  • YLD < 0.
  • geri ödeme ≤ 0.
  • sıklık 1, 2 veya 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
  • temel < 0 veya temel > 4.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Bağımsız değişken tanımı
11.11.2008 Kapatma tarihi
01.03.2021 Vade tarihi
15.10.2008 Verilme tarihi
01.03.2009 İlk kupon tarihi
%7,85 Kupon yüzdesi
%6,25 Getiri yüzdesi
\ $100,00 Geri ödenebilir değer
2 Sıklık altı aylıktır
1 Gerçek/gerçek taban

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak tek bir (kısa veya uzun) ilk döneme sahip bir tahvilin \ $100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

[Value]
113,597717474079