OPENINGBALANCEMONTH

Geçerli bağlamda ayın ilk tarihinde ifadeyi değerlendirir.

Söz dizimi

OPENINGBALANCEMONTH(<expression>,<dates>[,<filter>]) 

Parametreler

Süre Tanım
ifade Skaler değer döndüren bir ifade.
tarihler Tarihleri içeren sütun.
filtre (isteğe bağlı) Geçerli bağlama uygulanacak filtreyi belirten bir ifade.

Döndürülen değer

Geçerli bağlamda ayın ilk tarihinde değerlendirilen ifadeyi temsil eden skaler değer.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • Filtre ifadesi, şu konu başlığında anlatılan kısıtlamalara tabidir: CALCULATE işlevi.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, ürün envanterinin "Ay Başlangıcı Envanter Değerini" hesaplayan bir ölçü oluşturur.

= OPENINGBALANCEMONTH(SUMX(ProductInventory,ProductInventory[UnitCost]*ProductInventory[UnitsBalance]),DateTime[DateKey]) 

Ayrıca bkz.

OPENINGBALANCEYEAR işlevi
OPENINGBALANCEQUARTER işlevi
Akıllı zaman gösterimi işlevleri
CLOSINGBALANCEMONTH işlevi