OPENINGBALANCEYEAR

Geçerli bağlamda yılın ilk tarihinde ifadeyi değerlendirir.

Söz dizimi

OPENINGBALANCEYEAR(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>]) 

Parametreler

Süre Tanım
ifade Skaler değer döndüren bir ifade.
tarihler Tarihleri içeren sütun.
filtre (isteğe bağlı) Geçerli bağlama uygulanacak filtreyi belirten bir ifade.
year_end_date (isteğe bağlı) Yılın bitiş tarihini tanımlayan tarih içeren değişmez dize. Varsayılan değeri 31 Aralık şeklindedir.

Döndürülen değer

Geçerli bağlamda yılın ilk tarihinde değerlendirilen ifadeyi temsil eden skaler değer.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi.
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • Filtre ifadesi, şu konu başlığında anlatılan kısıtlamalara tabidir: CALCULATE işlevi.

 • year_end_date parametresi, çalışma kitabının oluşturulduğu istemcinin yerel ayarı ile aynı yerel ayarda değişmez bir tarih dizesidir. Tarihin yıl kısmı yoksayılır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, ürün envanterinin "Yıl Başlangıcı Envanter Değerini" hesaplayan bir ölçü oluşturur.

= OPENINGBALANCEYEAR(SUMX(ProductInventory,ProductInventory[UnitCost]*ProductInventory[UnitsBalance]),DateTime[DateKey]) 

Ayrıca bkz.

OPENINGBALANCEQUARTER işlevi
OPENINGBALANCEMONTH işlevi
Akıllı zaman gösterimi işlevleri
CLOSINGBALANCEYEAR işlevi