PATHLENGTH

Kendi dahil olmak üzere, belirli bir PATH sonucunda belirtilen öğeye üst öğe sayısını döndürür.

Sözdizimi

PATHLENGTH(<path>)  

Parametreler

Süre Tanım
path Bir PATH işlevinin değerlendirilmesinden elde edilen bir metin ifadesi.

Döndürülen değer

Kendi dahil olmak üzere belirli bir PATH sonucunda belirtilen öğenin üst öğesi olan öğe sayısı.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, PATH işlevi girişi olarak bir çalışan kimliği alır ve hiyerarşide o çalışanın üzerindeki yöneticilerin listesini döndürür. PATHLENGTH işlevi sonucu alır ve başladığınız çalışan dahil olmak üzere farklı çalışan ve yönetici düzeylerini sayar.

= PATHLENGTH(PATH(Employee[EmployeeKey], Employee[ParentEmployeeKey]))