PI

Pi sayısının 15 basamağa kadar olan değerini (3,14159265358979) döndürür.

Sözdizimi

PI()  

Döndürülen değer

Pi sayısının 15 basamağa kadar olan değerini gösteren ondalık sayı (3,14159265358979).

Açıklamalar

Pi, matematiksel bir sabittir. DAX'ta Pi, Excel'de olduğu gibi 15 basamağa kadar kesin bir gerçek sayı olarak temsil edilir.

Örnek

Aşağıdaki formül, [Radius] sütununda yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplar.

= PI()*([Radius]*2)  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri