QUARTER

1 (Ocak-Mart) ile 4 (Ekim-Aralık) arasında bir sayı ile temsil edilen üç aylık dönemi döndürür.

Sözdizimi

QUARTER(<date>)

Parametreler

Süre Tanım
date Bir tarih.

Döndürülen değer

1 ile 4 arasında bir tamsayı.

Açıklamalar

Giriş değeri BOŞ olursa, çıkış değeri de BOŞ olur.

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE { QUARTER(DATE(2019, 2, 1)), QUARTER(DATE(2018, 12, 31)) } 

Şunu döndürür:

[Değer]
1
4

Örnek 2

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
ADDCOLUMNS(
  FILTER(
    VALUES(
      FactInternetSales[OrderDate]), 
      [OrderDate] >= DATE(2008, 3, 31) && [OrderDate] <= DATE(2008, 4, 1)
    ), 
  "Quarter", QUARTER([OrderDate])
)

Şunu döndürür:

FactInternetSales[OrderDate] [Quarter]
3/31/2008 1
4/1/2008 2

Ayrıca bkz.

YEAR
MONTH
DAY