ROW işlevi

Her bir sütuna verilen ifadelerin sonucunda elde edilen değerleri içeren tek bir satıra sahip olan bir tablo döndürür.

Sözdizimi

ROW(<name>, <expression>[[,<name>, <expression>]…])  

Parametreler

Süre Tanım
name Sütuna verilen ad, çift tırnak içine alınmış.
ifade Doldurmak için kullanılan tek bir skaler değer döndüren bir DAX ifadesi. ad.

Döndürülen değer

Tek satırlı tablo

Açıklamalar

  • Bağımsız değişkenlerin her zaman ad ve ifade çiftiyle belirtilmesi gerekir.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, internet ve bayi kanalları için toplam satış miktarını gösteren tek satırlı bir tablo döndürür.

ROW("Internet Total Sales (USD)", SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]),  
         "Resellers Total Sales (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]))