RRI

Bir yatırımın büyümesi için gereken eşdeğer faiz oranını döndürür.

Söz dizimi

RRI(<nper>, <pv>, <fv>)

Parametreler

Süre Tanım
nper Yatırımın dönem sayısı.
md Yatırımın mevcut değeri.
gd Yatırımın gelecekteki değeri.

Dönüş Değeri

Eşdeğer faiz oranı.

Açıklamalar

  • RRI verilen faiz oranını $\text{nper}$ (dönem sayısı), $\text{pv}$ (mevcut değer) ve $\text{fv}$ (gelecekteki değer) aşağıdaki denklemi kullanarak hesaplar:

    $$\bigg( \frac{\text{fv}}{\text{pv}} \bigg)^{(\frac{1}{\text{}nper})} - 1$$

  • Şu koşullarda hata döndürülür:

    • nper ≤ 0.
  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
\ $10.000 Mevcut değer
\ $21.000 Gelecekteki değer
4 Yatırım yapılan yıllar

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
  RRI(4*12, 10000, 21000)
}

Yukarıda belirtilen koşullara göre, bir yatırımın büyümesi için gereken eşdeğer faiz oranını döndürür.

[Value]
0,0155771057566627