SAMEPERIODLASTYEAR

Geçerli bağlamda belirtilen tarihler sütununda yer alan tarihlerden bir yıl geriye kaydırılmış tarihlerin olduğu bir sütun içeren tablo döndürür.

Sözdizimi

SAMEPERIODLASTYEAR(<dates>) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarih içeren bir sütun.

Döndürülen değer

Tarih değerlerinden oluşan tek sütunlu tablo.

Açıklamalar

 • Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi,
  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.
 • Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE.

 • Döndürülen tarihler, şu denk formül tarafından döndürülen tarihlerle aynıdır: DATEADD(dates, -1, year)

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, Satıcı satışları için önceki yılın satışlarını hesaplayan bir ölçü oluşturur.

= CALCULATE(SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]), SAMEPERIODLASTYEAR(DateTime[DateKey])) 

Ayrıca bkz.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri
Tarih ve saat işlevleri
PREVIOUSYEAR
PARALLELPERIOD