SEARCH

Soldan sağa okuyarak belirli bir karakter veya metin dizesinin ilk bulunduğu karakter sayısını döndürür. SEARCH işlevi büyük/küçük harfe duyarlı değildir ancak aksana duyarlıdır.

Sözdizimi

SEARCH(<find_text>, <within_text>[, [<start_num>][, <NotFoundValue>]])  

Parametreler

Süre Tanım
metin_bul Bulmak istediğiniz metin.

Find_text' de joker karakterleri (soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Soru işareti herhangi bir tek karakterle eşleşir, yıldız işareti ise herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız karakterden önce tilde (~) koyun.
metin_içinde metin_bul için arama yapmak istediğiniz metin veya metin içeren bir sütun.
başlangıç_sayısı (isteğe bağlı) Aramaya başlamak istediğiniz metin_içinde karakter konumu. Atlanırsa 1 değeri kullanılır.
NotFoundValue (isteğe bağlı) İşlem eşleşen bir alt dize bulamadığında döndürülecek değer, genellikle 0, -1 veya BLANK() kullanılır.

Döndürülen değer

İlk metin dizesinin, ikinci metin dizesinin ilk karakterinden itibaren başlangıç konumu.

Açıklamalar

  • SEARCH işlevi büyük/küçük harfe duyarlı değildir. "N" aradığınızda ilk "N" veya "n" örneğini bulur.

  • SEARCH işlevi aksana duyarlıdır. "á" aradığınızda ilk "á" örneğini bulur ancak "a", "à" veya büyük "A", "Á" örneklerini bulmaz.

  • Bu işlevi kullanarak bir metin dizesini ikinci bir metin dizesinin içinde bulabilir ve ilk dizenin başladığı konumu döndürebilirsiniz.

  • SEARCH işlevini kullanarak bir karakterin veya metin dizesinin başka bir metin dizesindeki konumunu belirleyebilir ve ardından MID işlevini kullanarak metni döndürebilir veya REPLACE işlevini kullanarak metni değiştirebilirsiniz.

  • metin_bul değeri metin_içinde değerinde yoksa formül bir hata döndürür. Bu davranış Excel'de olduğu gibidir ve orada da alt dize bulunamadığında #VALUE hatası döndürülür. metin_içinde içindeki null değerler, bu bağlamda boş dize olarak yorumlanır.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek: Bir dize içinde arama

Aşağıdaki formül, "n" harfinin "printer" sözcüğü içindeki konumunu bulur.

= SEARCH("n","printer")  

"n" harfi, "printer" sözcüğünün dördüncü karakteri olduğu için formül 4 değerini döndürür.

Örnek: Bir sütun içinde arama

SEARCH işlevinde bağımsız değişken olarak sütun başvurusu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki formül, "-" (kısa çizgi) karakterinin [PostalCode] sütunundaki konumunu bulur.

= SEARCH("-",[PostalCode])  

Döndürülen sonuçta kısa çizginin dizin konumunu belirten sayıların olduğu bir sütun bulunur.

Yukarıdaki örnekte verilen formül, aranan dizenin kaynak sütunun her satırında bulunmaması durumunda başarısız olacaktır. Bu nedenle bir sonraki örnekte her satır için geçerli bir sonuç döndürülmesini sağlama amacıyla SEARCH işlevi ile IFERROR işlevinin nasıl kullanılacağı gösterilmiştir.

Aşağıdaki formül, "-" karakterinin konumunu sütun içinde arar ve dize bulunamazsa -1 değerini döndürür.

= IFERROR(SEARCH("-",[PostalCode]),-1)  

Hata çıkışı olarak kullandığınız değerin veri türünün, hata olmayan çıkış türünün veri türüyle eşleşmesi gerekir. Bu durumda SEARCH işlevi tamsayı değeri döndürdüğünden hata durumunda döndürülmesi için bir sayısal değer sağlamanız gerekir. Ancak IFERROR işlevinde ikinci bağımsız değişken olarak BLANK() kullanarak boş değer (boş dize) de döndürebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

MID
REPLACE
Metin işlevleri