SECOND

Bir saat değerinin saniyesini 0 ile 59 arasında bir sayı olarak döndürür.

Söz dizimi

SECOND(<time>)  

Parametreler

Süre Tanım
saat Tarih saat biçiminde bir saat, örneğin: 16:48:23 veya 4:48:47 PM.

Döndürülen değer

0 ile 59 arasında bir tamsayı.

Açıklamalar

  • DAX, tarihleri ve saatleri sayı dizileri olarak depolayan Microsoft Excel'den farklı olarak tarihlerle ve saatlerle çalışırken tarih saat biçimini kullanır. Kaynak veriler bu biçimde değilse DAX bu verileri örtük olarak dönüştürür. Tarihleri ve saatleri istediğiniz sayı dizisi olarak görüntülemek için biçimlendirme işlevlerini kullanabilirsiniz.

  • SECOND işlevine bağımsız değişken olarak sağladığınız tarih/saat değeri, tırnak işareti içinde metin dizesi olarak belirtilebilir (örneğin, "6:45 PM"). Ayrıca başka bir ifadenin sonucu olan saat değerini veya saat değerlerini içeren bir sütun başvurusunu da sağlayabilirsiniz.

  • 13,60 gibi başka bir veri türüne sahip olan bir sayısal değer belirtmeniz halinde bu değer sayı dizisi olarak yorumlanır ve tarih saat veri türüne dönüştürüldükten sonra saniye değeri ayıklanır. Sonuçları daha kolay anlamak için bu tür sayıları SECOND işlevinde kullanmadan önce tarih olarak belirtmek isteyebilirsiniz. Örneğin SECOND işlevini 25,56 gibi bir sayısal değer içeren bir sütunda kullandığınızda formül 24 sonucunu döndürür. Bunun nedeni, 25,56 değerinin tarih olarak biçimlendirildiğinde 25 Ocak 1900 13:26:24 değerine eşit olmasıdır.

  • saat bağımsız değişkeni tarih ve saatin metin gösterimi olduğunda işlev istemci bilgisayarın yerel ayarını ve tarih/saat ayarlarını kullanarak metin değerini yorumlar ve dönüştürme işlemini gerçekleştirir. Çoğu yerel ayarda saat iki nokta (:) ile ayrılır ve saati ayırmak için iki nokta kullanılan giriş metinleri doğru şekilde ayrıştırılır. Sonuçlarınızı anlamak için yerel ayarlarınızı gözden geçirin.

Örnek 1

Aşağıdaki formül, Orders tablosunun TransactionTime sütunundaki saatin saniye sayısını döndürür.

= SECOND('Orders'[TransactionTime])  

Örnek 2

Aşağıdaki formül, 3 Mart 2008 12:00:03 değerinin temsil ettiği saat değerinin saniye sayısı olan 3 değerini döndürür.

= SECOND("March 3, 2008 12:00:03")  

Ayrıca bkz.

Tarih ve saat işlevleri
HOUR
MINUTE
YEAR