SELECTEDMEASUREFORMATSTRING

İfadeler tarafından hesaplama öğelerinin bağlam içindeki ölçünün biçim dizesini alması için kullanılır.

Sözdizimi

SELECTEDMEASUREFORMATSTRING()

Parametreler

Hiçbiri

Döndürülen değer

Hesaplama öğesi değerlendirildiğinde bağlam içinde olan ölçü biçim dizesini tutan dize.

Açıklamalar

  • Bu işleve yalnızca hesaplama gruplarındaki hesaplama öğelerine ait ifadelerde başvurulabilir. Hesaplama öğelerinin Biçimlendirme Dizesi İfadesi özelliği tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki ifade, bir hesaplama öğesinin Biçimlendirme Dizesi İfadesi tarafından değerlendirilir. Filtre bağlamında tek bir para birimi varsa biçimlendirme dizesi DimCurrency[FormatString] sütunundan alınır, yoksa bağlamdaki ölçünün biçimlendirme dizesi kullanılır.

SELECTEDVALUE( DimCurrency[FormatString], SELECTEDMEASUREFORMATSTRING() )

Ayrıca bkz.

SELECTEDMEASURE
ISSELECTEDMEASURE