SIN

Verilen açının sinüsünü döndürür.

Sözdizimi

SIN(number)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Gereklidir. Radyan cinsinden sinüsünü istediğiniz açı.

Döndürülen değer

Verilen açının sinüsünü döndürür.

Açıklamalar

Bağımsız değişken derece cinsindense PI()/180 ile çarparak veya RADIANS işlevini kullanarak radyana dönüştürün.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= SIN(PI()) Pi sayısının radyan cinsinden sinüsü (yaklaşık 0). 0,0
= SIN(PI()/2) Pi/2 değerinin radyan cinsinden sinüsü. 1.0
= SIN(30*PI()/180) 30 derecenin sinüsü. 0,5
= SIN(RADIANS(30)) 30 derecenin sinüsü. 0,5