SLN

Bir varlığın tek bir dönem için sabit amortismanını döndürür.

Söz dizimi

SLN(<cost>, <salvage>, <life>)

Parametreler

Süre Tanım
cost Varlığın ilk maliyeti.
hurda Amortisman bitişindeki değer. (Bazen buna varlığın hurda değeri de denir.)
ömür Varlığa amortisman uygulanan dönem sayısı (buna bazen varlığın kullanım ömrü de denir).

Dönüş Değeri

Tek bir dönem için sabit amortisman.

Açıklamalar

  • Şu koşullarda hata döndürülür:
    ömür = 0.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
\ $30.000 Maliyet
\ $7.500 Hurda değeri
10 Kullanım ömrü yılları

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
  SLN(30000, 7500, 10)
}

Yukarıda belirtilen terimleri kullanarak yıllık amortisman payını döndürür.

[Value]
2250