Deyimler

Bu kategoride

Deyim Açıklama
DEFINE (Anahtar Sözcük) Yalnızca BIR DAX sorgusunun süresi boyunca var olan varlıkları tanımlar.
DEĞERLENDİRMEK (Anahtar Sözcük) DAX sorgusu yürütmek için gereken deyim.
ORDER BY (Anahtar Sözcük) DAX sorgusunun sonuçlarını sıralamak için kullanılan bir veya daha fazla ifadeyi tanımlar.
VAR (Anahtar Sözcük) Bir ifadenin sonucu, daha sonra diğer ölçü ifadelerine bağımsız değişken olarak geçirilen adlandırılmış bir değişken olarak depolar.