SUMMARIZE

Gruplar kümesinin üzerinde istenen toplamlar için bir özet tablosu döndürür.

Söz dizimi

SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>[, <groupBy_columnName>]…[, <name>, <expression>]…)

Parametreler

Süre Tanım
tablo Bir veri tablosu döndüren herhangi bir DAX ifadesi.
groupBy_ColumnName (İsteğe bağlı) İçinde bulunan değerlere göre özet grupları oluşturmak için kullanılacak olan mevcut bir sütunun tam adı. Bu parametre bir ifade olamaz.
name Toplam veya özet sütuna verilen ad, çift tırnak içine alınmış.
ifade İfadenin birden fazla değerlendirileceği (her bir satır/bağlam için) tek bir skaler değer döndüren DAX ifadesi.

Döndürülen değer

groupBy_columnName bağımsız değişkenleri için seçilen sütunlara ve ad bağımsız değişkenleri ile belirlenen özetlenmiş sütunlara sahip olan bir tablo.

Açıklamalar

 • Ad tanımladığınız her sütunda bir ifade olması gerekir, aksi takdirde bir hata döndürülür. İlk bağımsız değişken olan ad, sonuçlardaki sütunun adını tanımlar. İkinci bağımsız değişken olan ifade, bu sütundaki her bir satırın değerini almak için gerçekleştirilen hesaplamayı tanımlar.

 • groupBy_columnName tablo veya tablo ile ilişkili bir tablo içinde olmalıdır.

 • Her ad çift tırnak içine alınmalıdır.

 • İşlev, seçilen satır kümesini bir veya daha fazla groupBy_columnName sütunu değerine göre özet satır kümesine dönüştürür. Her grup için bir satır döndürülür.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, takvim yılı ve ürün kategorisi adı ile gruplanmış bayi satışlarının bir özetini döndürür. Bu sonuç tablosu, bayi satışları için yıla ve ürün kategorisine göre analiz yapmanızı sağlar.

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , DateTime[CalendarYear] 
   , ProductCategory[ProductCategoryName] 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
   ) 

Aşağıdaki tabloda, tablo almayı bekleyen işlevlerin alacağı verilerin önizlemesi gösterilmiştir:

DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)]
2008 Bisikletler 12968255,42 36167,6592
2005 Bisikletler 6958251,043 4231,1621
2006 Bisikletler 18901351,08 178175,8399
2007 Bisikletler 24256817,5 276065,992
2008 Bileşenler 2008052,706 39,9266
2005 Bileşenler 574256,9865 0
2006 Bileşenler 3428213,05 948,7674
2007 Bileşenler 5195315,216 4226,0444
2008 Kıyafet 366507,844 4151,1235
2005 Kıyafet 31851,1628 90,9593
2006 Kıyafet 455730,9729 4233,039
2007 Kıyafet 815853,2868 12489,3835
2008 Aksesuarlar 153299,924 865,5945
2005 Aksesuarlar 18594,4782 4,293
2006 Aksesuarlar 86612,7463 1061,4872
2007 Aksesuarlar 275794,8403 4756,6546

ROLLUP ile

ROLLUP söz diziminin eklenmesi, SUMMARIZE işlevinin davranışını değiştirerek groupBy_columnName sütunlarının sonucuna toplu değer satırları eklemesini sağlar. ROLLUP, yalnızca bir SUMMARIZE ifadesinde kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, SUMMARIZE işlevi çağrısının Group-By sütunlarına toplama satırları ekler:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName]) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
) 

Şu tabloyu döndürür,

DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)]
2008 Bisikletler 12968255,42 36167,6592
2005 Bisikletler 6958251,043 4231,1621
2006 Bisikletler 18901351,08 178175,8399
2007 Bisikletler 24256817,5 276065,992
2008 Bileşenler 2008052,706 39,9266
2005 Bileşenler 574256,9865 0
2006 Bileşenler 3428213,05 948,7674
2007 Bileşenler 5195315,216 4226,0444
2008 Kıyafet 366507,844 4151,1235
2005 Kıyafet 31851,1628 90,9593
2006 Kıyafet 455730,9729 4233,039
2007 Kıyafet 815853,2868 12489,3835
2008 Aksesuarlar 153299,924 865,5945
2005 Aksesuarlar 18594,4782 4,293
2006 Aksesuarlar 86612,7463 1061,4872
2007 Aksesuarlar 275794,8403 4756,6546
2008 15496115,89 41224,3038
2005 7582953,67 4326,4144
2006 22871907,85 184419,1335
2007 30543780,84 297538,0745
76494758,25 527507,9262

ROLLUPGROUP ile

ROLLUPGROUP işlevinin ROLLUP söz dizimine eklenmesi, toplu değer satırlarında kısmi alt toplam oluşmasını önleyebilir. ROLLUPGROUP yalnızca bir ROLLUP, ROLLUPADDISSUBTOTAL veya ROLLUPISSUBTOTAL ifadesinde kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, her bir yılın alt toplamı olmadan tüm yılların ve kategorilerin yalnızca genel toplamını gösterir:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP(ROLLUPGROUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName])) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
) 

Şu tabloyu döndürür,

DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)]
2008 Bisikletler 12968255,42 36167,6592
2005 Bisikletler 6958251,043 4231,1621
2006 Bisikletler 18901351,08 178175,8399
2007 Bisikletler 24256817,5 276065,992
2008 Bileşenler 2008052,706 39,9266
2005 Bileşenler 574256,9865 0
2006 Bileşenler 3428213,05 948,7674
2007 Bileşenler 5195315,216 4226,0444
2008 Kıyafet 366507,844 4151,1235
2005 Kıyafet 31851,1628 90,9593
2006 Kıyafet 455730,9729 4233,039
2007 Kıyafet 815853,2868 12489,3835
2008 Aksesuarlar 153299,924 865,5945
2005 Aksesuarlar 18594,4782 4,293
2006 Aksesuarlar 86612,7463 1061,4872
2007 Aksesuarlar 275794,8403 4756,6546
76494758,25 527507,9262

ISSUBTOTAL ile

ISSUBTOTAL ile, satır ISSUBTOTAL işlevine bağımsız değişken olarak sağlanan sütundaki alt toplam değerlerini içeriyorsa True döndüren, değilse False döndüren SUMMARIZE ifadesinde başka bir sütun oluşturabilirsiniz. ISSUBTOTAL, yalnızca bir SUMMARIZE ifadesinde kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, belirtilen SUMMARIZE işlevi çağrısındaki her bir ROLLUP sütunu için bir ISSUBTOTAL sütunu oluşturur:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName]) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
   , "Is Sub Total for DateTimeCalendarYear", ISSUBTOTAL(DateTime[CalendarYear]) 
   , "Is Sub Total for ProductCategoryName", ISSUBTOTAL(ProductCategory[ProductCategoryName]) 
) 

Şu tabloyu döndürür,

[Is Sub Total for DateTimeCalendarYear] [Is Sub Total for ProductCategoryName] DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)]
FALSE FALSE
FALSE FALSE 2008 Bisikletler 12968255,42 36167,6592
FALSE FALSE 2005 Bisikletler 6958251,043 4231,1621
FALSE FALSE 2006 Bisikletler 18901351,08 178175,8399
FALSE FALSE 2007 Bisikletler 24256817,5 276065,992
FALSE FALSE 2008 Bileşenler 2008052,706 39,9266
FALSE FALSE 2005 Bileşenler 574256,9865 0
FALSE FALSE 2006 Bileşenler 3428213,05 948,7674
FALSE FALSE 2007 Bileşenler 5195315,216 4226,0444
FALSE FALSE 2008 Kıyafet 366507,844 4151,1235
FALSE FALSE 2005 Kıyafet 31851,1628 90,9593
FALSE FALSE 2006 Kıyafet 455730,9729 4233,039
FALSE FALSE 2007 Kıyafet 815853,2868 12489,3835
FALSE FALSE 2008 Aksesuarlar 153299,924 865,5945
FALSE FALSE 2005 Aksesuarlar 18594,4782 4,293
FALSE FALSE 2006 Aksesuarlar 86612,7463 1061,4872
FALSE FALSE 2007 Aksesuarlar 275794,8403 4756,6546
FALSE TRUE
FALSE TRUE 2008 15496115,89 41224,3038
FALSE TRUE 2005 7582953,67 4326,4144
FALSE TRUE 2006 22871907,85 184419,1335
FALSE TRUE 2007 30543780,84 297538,0745
TRUE TRUE 76494758,25 527507,9262

Ayrıca bkz.

SUMMARIZECOLUMNS