T.INV.2T

Öğrencinin t dağılımının iki kuyruklu tersini döndürür.

Sözdizimi

T.INV.2T(Probability,Deg_freedom)

Parametreler

Süre Tanım
Olasılık Öğrencinin t dağıtımı ile ilişkilendirilen olasılık.
Deg_freedom Dağıtımı niteleyen serbestlik derecesi sayısı.

Döndürülen değer

Öğrencinin t dağılımının iki kuyruklu tersi.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

EVALUATE { T.INV.2T(0.546449, 60) }

Şunu döndürür:

[Değer]
0,606533075825759

Ayrıca bkz.

T.INV
T.DIST
T.DIST.2T
T.DIST.RT