Tablo düzenleme işlevleri

Bu işlevler bir tablo döndürür veya mevcut tabloları düzenler.

Bu kategoride

İşlev Açıklama
ADDCOLUMNS Hesaplanan sütunları verilen tabloya veya tablo ifadesine ekler.
ADDMISSINGITEMS Zaten mevcut değilse, tabloya birden fazla sütundan alınan öğelerin birleşimini ekler.
CROSSJOIN Bağımsız değişkenlerdeki tüm tablolarda yer alan tüm satırların kartezyen çarpımını içeren bir tablo döndürür.
CURRENTGROUP GROUPBY ifadesinin tablo bağımsız değişkeninden bir satır kümesi döndürür.
DATATABLE Satır içi veri değerleri kümesi bildirmek için bir mekanizma sağlar.
DETAILROWS Bir ölçüm için tanımlanan Ayrıntı Satırları İfadesini değerlendirip verileri döndürür.
DISTINCT sütun Tek sütunlu bir tablo veya belirtilen sütundaki birbirinden farklı değerleri içeren bir tablo döndürür.
DISTINCT tablo Başka bir tabloda veya ifadede yer alan yinelenen satırları kaldırarak bir tablo döndürür.
EXCEPT Başka bir tabloda görünmeyen tablo satırlarını döndürür.
FILTERS Doğrudan columnName filtresi olarak uygulanan bir değerler tablosu döndürür.
GENERATE tablo1 içindeki her satır ile tablo2 tablosunu table1 içindeki geçerli satır bağlamında değerlendirmenin sonucunda elde edilen değerin kartezyen çarpımını içeren bir tablo döndürür.
GENERATEALL tablo1 içindeki her satır ile tablo2 tablosunu table1 içindeki geçerli satır bağlamında değerlendirmenin sonucunda elde edilen değerin kartezyen çarpımını içeren bir tablo döndürür.
GENERATESERIES Aritmetik serinin değerlerini içeren tek sütunlu bir tablo döndürür.
GROUPBY SUMMARIZE işlevine benzer olan GROUPBY işlevi, eklediği uzantı sütunları için örtük CALCULATE işlemi gerçekleştirmez.
IGNORE Belirli ifadeleri BLANK/NULL değerlendirmesinin dışında bırakarak SUMMARIZECOLUMNS işlevini değiştirir.
INTERSECT İki tablonun satırlarının kesişimini döndürür ve yinelenenleri korur.
NATURALINNERJOIN Bir tablo ile başka bir tablo arasında iç birleşim gerçekleştirir.
NATURALLEFTOUTERJOIN Bir tablo ile başka bir tablo arasında iç birleşim gerçekleştirir.
ROLLUP groupBy_columnName parametresi tarafından tanımlanan sütunlardaki sonuca toplama satırlarını ekleyerek SUMMARIZE işlevinin davranışını değiştirir.
ROLLUPADDISSUBTOTAL SUMMARIZECOLUMNS işlevinin davranışını değiştirerek groupBy_columnName sütunlarının sonucuna göre toplu değer/alt toplam satırları eklemesini sağlar.
ROLLUPISSUBTOTAL Toplama gruplarını, ADDMISSINGITEMS ifadesindeki ROLLUPADDISSUBTOTAL tarafından eklenen sütunla eşleştirir.
ROLLUPGROUP groupBy_columnName parametresi tarafından tanımlanan sütunlardaki sonuca toplama satırlarını ekleyerek SUMMARIZE ve SUMMARIZECOLUMNS işlevlerinin davranışını değiştirir.
ROW Her bir sütuna verilen ifadelerin sonucunda elde edilen değerleri içeren tek bir satıra sahip olan bir tablo döndürür.
SELECTCOLUMNS Hesaplanan sütunları verilen tabloya veya tablo ifadesine ekler.
SUBSTITUTEWITHINDEX Bağımsız değişken olarak sağlanan iki tablonun sol yarı birleşimini temsil eden bir tablo döndürür.
SUMMARIZE Gruplar kümesinin üzerinde istenen toplamlar için bir özet tablosu döndürür.
SUMMARIZECOLUMNS Bir grup kümesinden özet tablo döndürür.
Tablo Oluşturucu Bir veya daha fazla sütuna sahip olan bir tablo döndürür.
TOPN Belirtilen tablonun ilk N satırını döndürür.
TREATAS Bir tablo ifadesinin sonucunu, ilişkili olmayan bir tablodaki sütunlara filtre olarak uygular.
UNION Bir çift tablodan birleşim (birleştirme) tablosu oluşturur.
VALUES Tek sütunlu bir tablo veya belirtilen tablodaki veya sütundaki birbirinden farklı değerleri içeren bir tablo döndürür.