TAN

Verilen açının tanjantını döndürür.

Sözdizimi

TAN(number)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Gereklidir. Radyan cinsinden tanjantını istediğiniz açı.

Döndürülen değer

Verilen açının tanjantını döndürür.

Açıklamalar

Bağımsız değişkeniniz derece ise PI()/180 ile çarparak veya RADIANS işlevini kullanarak radyana dönüştürün.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= TAN(0.785) 0,785 radyanın tanjantı (0,99920) 0,99920
= TAN(45*PI()/180) 45 derecenin tanjantı (1) 1
= TAN(RADIANS(45)) 45 derecenin tanjantı (1) 1