TBILLYIELD

Hazine bonosunun getirisini döndürür.

Söz dizimi

TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)

Parametreler

Süre Tanım
kapatma Hazine bonosunun kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, Hazine bonosunun alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
vade Hazine bonosunun vade tarihi. Vade tarihi, Hazine bonosunun süresinin dolduğu tarihtir.
pr Hazine bonosunun/$100 yüz değeri başına fiyatı.

Dönüş Değeri

Hazine bonosunun verimi.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • TBILLYIELD aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

  $$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$

  burada:

  • $\text{DSM}$ = kapatma tarihinden sonraki bir takvim yılından sonraki vade tarihleri hariç, kapatmadan vadeye olan gün sayısı.
 • kapatma ve vade, tamsayılara yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • kapatma ve vade geçerli bir tarih değil.
  • kapatma ≥ vade veya vade, kapatma tarihinin en az bir yıl sonrasında.
  • pr ≤ 0.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

Veriler Açıklama
3/31/2008 Kapatma tarihi
01.06.2008 Vade tarihi
\ $98,45 Fiyat/$100 yüz değeri
EVALUATE
{
 TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}

Yukarıda belirtilen koşullar kullanılarak, bir Hazine bonosunun getirisini döndürür.

[Value]
0,0914169629253426