UNICODE

Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayıyı (kod noktası) döndürür.

Sözdizimi

UNICODE( <Text> )  

Parametreler

Süre Tanım
Metin Metin, Unicode değerini istediğiniz karakterdir.

Döndürülen değer

Bir metin dizesindeki ilk karakterin sayısal kodu.