UPPER

Metin dizesini tümüyle büyük harfe dönüştürür.

Sözdizimi

UPPER (<text>)  

Parametreler

Süre Tanım
metin Büyük harfe dönüştürülmesini istediğiniz metin veya metin içeren sütun başvurusu.

Döndürülen değer

Aynı metin, büyük harf.

Örnek

Aşağıdaki formül, [ProductCode] sütunundaki dizeyi tamamı büyük harfe dönüştürür. Alfabe dışı karakterler etkilenmez.

= UPPER(['New Products'[Product Code])  

Ayrıca bkz.

Metin işlevleri
LOWER işlevi