USEROBJECTID

Geçerli kullanıcının Nesne Kimliğini Azure AD'den veya güvenlik tanımlayıcısından (SID) döndürür.

Sözdizimi

USEROBJECTID()  

Parametreler

Bu ifadede parametre yok.

Döndürülen değer

Power BI veya Azure Analysis Services modelleri için Azure AD'den geçerli kullanıcının Nesne Kimliği veya SQL Server Analysis Services SID.