USERPRINCIPALNAME

Kullanıcı asıl adını döndürür.

Sözdizimi

USERPRINCIPALNAME()  

Parametreler

Bu ifadede parametre yok.

Döndürülen değer

Bağlantı sırasında userPrincipalName.