UTCNOW

Geçerli tarih ve saati (UTC) döndürür.

Söz dizimi

UTCNOW()  

Döndürülen değer

(datetime) .

Açıklamalar

UTCNOW işlevinin sonucu yalnızca formül yenilendiğinde değişir. Sürekli güncelleştirilmez.

Örnek

Aşağıdakiler:

EVALUATE { FORMAT(UTCNOW(), "General Date") }

Şunu döndürür:

[Değer]
2/2/2018 4:48:08 AM

Ayrıca bkz.

NOW işlevi
UTCTODAY işlevi