UTCTODAY

Geçerli tarihi (UTC) döndürür.

Sözdizimi

UTCTODAY()  

Döndürülen değer

Bir tarih.

Açıklamalar

  • UTCTODAY, tüm tarihler için 12:00:00 PM saat değerini döndürür.

  • UTCNOW işlevi benzerdir ancak o işlev tam saati ve tarihi döndürür.

Örnek

Aşağıdakiler:

EVALUATE { FORMAT(UTCTODAY(), "General Date") }

Şunu döndürür:

[Değer]
2/2/2018

Ayrıca bkz.

NOW işlevi
UTCNOW işlevi