MMC_TASK Yapı

Tanım

Bir görev panelinde bireysel bir görev kurmak için gereken tüm verileri belirtir.Specifies all the data that is required to set up an individual task on a task pad.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public value class MMC_TASK
public struct MMC_TASK
type MMC_TASK = struct
Public Structure MMC_TASK
Devralma
MMC_TASK

Açıklamalar

MMC _ görev yapısı ve Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ile programlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. MMC Programcı Kılavuzu.For more information about programming with the MMC_TASK structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Şunlara uygulanır