AuthenticateResult.Principal Özellik

Tanım

Kimliği doğrulanmış kullanıcı kimlikleriyle talep sorumlularını alır.

public:
 property System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ Principal { System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ get(); };
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal Principal { get; }
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal? Principal { get; }
member this.Principal : System.Security.Claims.ClaimsPrincipal
Public ReadOnly Property Principal As ClaimsPrincipal

Özellik Değeri

ClaimsPrincipal

Şunlara uygulanır