AuthenticateResult.Skipped Özellik

Tanım

Bu kimlik doğrulama aşamasının kullanıcı müdahalesi tarafından atlanmış olduğunu gösterir.

public:
 property bool Skipped { bool get(); };
public bool Skipped { get; }
member this.Skipped : bool
Public ReadOnly Property Skipped As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır