AuthenticateResult.Success(AuthenticationTicket) Yöntem

Tanım

Kimlik doğrulamasının başarılı olduğunu gösterir.

public:
 static Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticateResult ^ Success(Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationTicket ^ ticket);
public static Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticateResult Success (Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket ticket);
static member Success : Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticateResult
Public Shared Function Success (ticket As AuthenticationTicket) As AuthenticateResult

Parametreler

ticket
AuthenticationTicket

Kimlik doğrulamasını temsil eden bilet.

Döndürülenler

AuthenticateResult

Sonuç.

Şunlara uygulanır