ICookieAuthenticationEvents.ValidatePrincipal(CookieValidatePrincipalContext) Yöntem

Tanım

Bir istek sorumlusu ara yazılım tarafından doğrulandığında her seferinde çağırılır. Bu yöntemi uygulayarak uygulama, istekle gelen sorumluyu değiştirebilir veya reddedebilir.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ValidatePrincipal(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ValidatePrincipal (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context);
abstract member ValidatePrincipal : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ValidatePrincipal (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametreler

context
CookieValidatePrincipalContext

Oturum açma oturumu ve kullanıcı hakkındaki bilgileri içerir ClaimsIdentity .

Döndürülenler

Task

TaskTamamlanmış işlemi temsil eden.

Şunlara uygulanır