IISOptions Sınıf

Tanım

IIS 'yi Işlem dışı yapılandırma seçenekleri.

public ref class IISOptions
public class IISOptions
type IISOptions = class
Public Class IISOptions
Devralma
IISOptions

Oluşturucular

IISOptions()

Özellikler

AuthenticationDescriptions

Uygulama için kullanılabilir hale getirilen kimlik doğrulama türü hakkında ek bilgiler.

AuthenticationDisplayName

Oturum açma sayfalarındaki kullanıcılara gösterilen görünen adı ayarlar. Varsayılan olarak null'dur.

AutomaticAuthentication

Doğru ise, ara yazılım HttpContext. User olarak ayarlanmalıdır. False ise, ara yazılım yalnızca AuthenticationScheme tarafından açıkça istendiğinde bir kimlik sağlar. Bu şekilde çalışması için, Windows kimlik doğrulamasının de IIS 'de etkinleştirilmesi gerekir.

ForwardClientCertificate

MS-ASPNETCORE-CLIENTCERT istek üst bilgisi varsa ılsconnectionfeature değerini doldurur.

ForwardWindowsAuthentication

Gerçek kimlik doğrulama ara yazılımı, yanlış kimlik doğrulama ara yazılımı eklenmediyse, platform işleyicisi Windows kimlik doğrulaması kullanarak kimlik doğrulamaya çalışır

Şunlara uygulanır